Kort om oss

Det började med att vi behövde köpa nya flygbryggor till vår marina. Vi behövde 100 båtplatser, alltså tio 15-meters betongbryggor med Y-bommar. När offerterna kom blev vi förvånade. Måste det verkligen vara så här dyrt? Vi började undersöka om det fanns alternativa tillverkare ute i Europa. Efter en del sökande fann vi exakt vad vi letat efter i Polens legendariska båtbyggar-Mecca.

Ett klassiskt fartygsvarv med en historia av skeppsbyggarkunskap som de senaste 20 åren ställt om sin verksamhet till produktion av betongpontoner. Man kan se deras pontoner och bryggor i hamnar och marinor över hela Europa och nu blir det entré även i Sverige. Avancerade tekniska lösningar kombinerat med stor löpande produktion resulterar i mycket konkurrenskraftiga priser utan minsta avkall på kvalitet eller hållbarhet.

BETONGBRYGGOR

Trä / betongbryggor

Vågbrytare

Specialpontoner

STÅLBRYGGOR

Y-BOMMAR

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Finansiering

Betongbryggor

Betongbryggor, eller betongpontoner, är byggda i armerad betong över en kärna av cellplast. Det gör bryggan osänkbar och underhållet är minimalt. Bryggans tyngd innebär att den har stor stabilitet även i utsatta miljöer. Våra betongsbryggor är tillverkade i betongkvalitet C45/55 (minimum 8 cm tjocklek) med extra kraftig armering och med cellplast 100 kPa. De är kraftigare byggda och därmed tyngre än vad som vanligen erbjuds i Sverige. Tyngden innebär ökad stabilitet vid besvärliga vind- sjöförhållanden, speciellt när många större båtar ligger förankrade vid bryggan. Bryggorna finns i olika länger och bredder. Alla är utrustade med förankringsbrunnar från däck och förberedda för dragning av el och vatten. Sammankoppling av bryggorna sker med ett speciellt kopplingssystem. Du kan välja betongbrygga med en torr borstad halkfri yta eller med ett impregnerad trädäck av hög kvalitet.

HD 240

HD 300

HD 350

HD 400

Längd (m)

10, 15, 20

10, 15, 20

10, 15, 20

10, 15, 20

Bredd (m)
2,4 3 3,5 4
Bredd med träfender (m)

2,64

3,23

3,73

4,23

Höjd (m)
1,06 1,06 1,06 1,06
Fribord (m)
0,49 0,49 0,49 0,49
Vikt (ton/m)

1,28

1,53

1,69

1,86

Bärkraft (kg/m2)

490

510

530 560
Koppling brottslast (ton/skarv)
88×2 88×2 88×2 88×2

Betong C45/55 Exponeringsklasser XC4, XD2 XF4, XA2, XS2 Frostmotståndsklass CIIIA4NHSRNA, W12 wg PN-88/B-06250. Vct Cellplast EPS 100F 18kg/m3, WL(T)3 <3% Fendrar Flytbryggor förses med träfendrar på ytor som inte påverkas av pontonsammankoppling. Dimension ca 95 x 145 mm hyvlat. Tryckimpregnerad klass NTR-A.

Trä / Betongbryggor

Många väljer flytbryggor i betong/trä som ett ekonomiskt gynnsamt alternativ i hamnar där risken för besvärande sjö är mindre. Flytkropparna är konstruerade på samma sätt som i betongbryggorna med armerad betong över en kärna av cellplast. Liksom med våra betongbryggor är flytkropparna tillverkade i betongkvalitet C45/55 (minimum 8 cm tjocklek) med kraftigare armering och med cellplast 100 kPa. Det innebär att de är kraftigare byggda än vad som är vanligt i Sverige. Träöverbyggnaden, som bultas fast i betongelementen, kräver regelbundet underhåll med rengöring och inoljning. Du kan få våra betong/träbryggor i olika längder där flera bryggor sedan kan kopplas samman. Om du själv vill bygga ihop bryggan med träbalkar och brädtäckning kan du köpa bara flytkroppana från oss.

HD 240

HD 300

Längd (m)

2

3

Bredd (m)
2,4 2,4
Vikt (kg)

1400

1900

Flytförmåga (kg)
3600 5400
Lastkapacitet (kg)
2200 3500

Betong C45/55 Exponeringsklasser XC4, XD2 XF4, XA2, XS2 Frostmotståndsklass CIIIA4NHSRNA, W12 wg PN-88/B-06250. Vct Cellplast EPS 100F 18kg/m3, WL(T)3 <3% Bryggans ram och däck byggs i Tryckimpregnerad klass NTR-A

Vågbrytare

Våra vågbrytare är konstruerade för att stå emot i utsatta lägen. Grundkonstruktionen är densamma som för våra andra pontorer men vågbrytaren är djupare och därmed tyngre vilket innebär att den fångar upp besvärlig sjö på ett effektivt sätt. Många marinor har valt att lägga vågbrytare som skydd mot öppet vatten och sedan bryggor med Y-bommar innanför.

Specialpontoner

Tekniken med underhållsfria pontoner med armerad betong med en kärna av cellplast kan användas inom alla tänkbara områden som grunder och plattformar för hus, restauranger och mycket annat där man vill utnyttja vattnet. Vi kommer gärna med förslag till skräddarsydda pontoner med stor stabilitet och bärighet.

Stålbryggor

I vissa miljöer kan en kraftig stålponton vara att föredra. Den byggs efter samma princip som ett fartyg i stål. Helsvetsad galvaniserad stål med tvärgående skott (förstyvningar) och längsgående förstärkningsbalkar på däck, i sidorna och i botten. In- och utvändigt lackerade, inga krav på underhåll. Pontonerna är förberedda för all ledningsdragning kan specialtillverkas med tankar för vatten och avlopp. En kund beställde stålpontoner i en dränkbar version. Med hjälp av externa pumpar vattenfylldes pontonerna för att sjunka till botten under vintern, på våren pumpades vattnet ut och pontonerna steg till ytan igen.

HCS 1000

HCS 1500

HCS 2000

Längd (m)

10

15

20

Bredd (m)
3,32 3,32 3,32
Höjd (m)

1

1

1

Vikt (ton)
6,5 9,5 12,2

Skrov S235JR galvaniserat stål Däckets lastkapacitet 3,0 kN/m2 Material Tryckimpregnerat halkskyddad virke Fribord 0,6 m Stålets dragstyrka 1700Kn Ytterliggare utrustning Trädäck, förtöjningspollar, högklämmor åtdragna eller integrerade med skrovet Tillgängliga längder 10-20 m

Y-bommar

Vilken typ av Y-bom du ska välja beror på hamnens utformning, övriga Y-bommar, båtarnas storlekar och krav på gångramp. Du kan välja att montera Y-bommen direkt i fenderlisten eller välja en speciell galvad T-skena som innebär att du enkelt kan flytta Y-bommarna när båtbredderna vid bryggan förändras. Vi har flera typer av Y-bommar och representerar också en svensk tillverkare, TK-trailer. De har utvecklat en serie kraftiga och stabila Y-bommar för båtar upp till 12 meter. De kortare bommarna har en flottör som standard, på längre bommarna rekommenderas två flottörer för att minimera svikt i bommen. Alla Y-bommar från TK Trailer har massiva instyrningshjul i smetfritt massivgummi vid bomnocken.

Bomlängd (m)

Flottör
Storlek / Antal

Båtlängd ca

TK 4540

4,5

40 l / 1 st

3-6 m

TK 4560
4,5 60 l / 1 st 3-6 m
TK 5040

5

40 l / 1 st

4-6 m

TK 5060
5 60 l / 1 st 4-6 m
TK 6060
6 60 l / 1 st 6-8 m
TK 60100
6 100 l / 1 st 6-8 m
TK 82100
8 100 l / 2 st 8-10 m
TK 10120
10 120 l / 2 st 10-12 m

Övriga tillbehör

Självklart har vi alla tänkbara tillbehör och extra utrustning som behövs för att du ska få en säker och effektiv hamn lång livslängd och minimalt underhåll. I en del hamnar dominerar mindre båtar medan andra har större båtar med krav på landström, vatten och belysning. Om du beskriver ditt behov för oss så kommer vi med förslag.

Miljö & Ansvar

Vår offensiva prissättning när det gäller brygganläggningar i Sverige kommer att uppmärksammas. Men vi hoppas att vi även kommer att uppmärksammas som förkämpar för miljöfrågorna. De flesta av våra bryggsystem kommer att installeras i Östersjön som är ett hotat hav. Därför är det viktigt för oss att i alla lägen respektera och följa de miljöregler som gäller. Det gäller i stort de gemensamma miljökrav och regelverk som EU ställt upp samt lokala miljöförordningar och bestämmelser. I smått ska vi göra miljövänliga val när det gäller förankringssystem, val av underleverantörer, transportlösningar, källsortering av byggavfall och val av bränsle.

Finansiering

För en del marinor, båtklubbar och privata bryggplatser kan investeringen i nya betongbryggor med båtplatser vid Y-bommar initialt vara finansiellt betungande. I speciella fall har vi möjlighet att erbjuda finansiering. En lösning kan vara en leasingvariant över 6 år. Vi installerar och ansvarar för bryggan och debiterar efter överenskommelse en årsavgift per bryggplats. Efter 6 år övergår ägandet till köparen och vi skriver, om så önskas, ett serviceavtal för fortsatt underhåll.

Kontakt

BoatMaster Marine AB

Kopparnäs 1 / 184 93 Åkersberga
info@boatmaster.se

Org.nr: 559300-8724
Bankgiro: 5644-7527